De vlag in Klimmen kan uit.
De gemeenteraad van Voerendaal stemde zojuist unaniem in met het voorstel OpenClub Klimmen. Een geweldige beloning na ruim 2 jaar samenwerken met 23 organisaties.

Met veel plezier gaan we nu aan de slag met de verdere uitwerking in overleg met alle partijen. Bijna € 10 mlj wordt er geÔnvesteerd in een schitterend project, wat er voor gaat zorgen dat Klimmen ook over 30 jaar nog modern basisonderwijs en eigentijdse opvang aan zijn jongste inwoners kan geven, verenigingen een toekomst perspectief geeft en ondernemers de kans biedt om op een eigentijdse manier te blijven ondernemen in een gemeenschap die bruist.

Het standpunt van het bestuur van Gemeenschapshuis ‘Op d’r Plats’
is in deze:
(verwoord door onze vertegenwoordiger in de stuurgroep en uitgesproken tijdens de commissie vergadering):

“ Mijnheer de voorzitter, Vanaf het prille begin zijn wij betrokken geweest bij de besprekingen over dit fantastische plan. Het is zo voor de hand liggend, vanzelfsprekend en efficiŽnt, dat ook het bestuur van de stichting “Op d’r Plats” er volledig achter kan staan.
Hoe zouden wij een plan dat de leefbaarheid, de activiteiten en de flair van Klimmen en in het bijzonder de kern van Klimmen, bevorderd, kunnen afwijzen? Onze stichting heeft immers als belangrijkste doel de leefbaarheid in de kern van Klimmen te bevorderen.
Wij steunen de plannen van de werkgroep in deze volledig. Wij hopen dat “Op dr Plats” zijn plaats zal vinden in het geheel en niet vergeten zal worden. Waarvan acte! “